איתן פ.

שנת חניכות 2022

קהילת בואנוס איירס

“סמינר הקיץ בישראל (ISSׂ) הוא חוויה בלתי נשכחת של סדנאות מדהימות ומפגשים עם מאות צעירים מרחבי העולם”