תמונת פנים של דניאל ח. מחוף השרון, ישראל

דניאל ח.

שנת חניכות 2021

קהילת חוף השרון

“במהלך השנה כעמית דילר, רכשתי כלים שעזרו לי להתקדם, צעד צעד במסע המנהיגות שלי.”