הירשמו עכשיו

×

פנו אלינו באמצעות עמוד ההרשמה ונסייע לך לבחון את אפשרויות השתתפותך.


מכשירים מנהיגים,
משפיעים על קהילות,
ויוצרים תקווה לעולם טוב יותר.

תוכנית עמיתי דילר

מכשירים מנהיגים,
משפיעים על קהילות,
ויוצרים תקווה לעולם טוב יותר.

תוכנית עמיתי דילר

מכשירים מנהיגים,
משפיעים על קהילות,
ויוצרים תקווה לעולם טוב יותר.

תוכנית עמיתי דילר

מכשירים מנהיגים,
משפיעים על קהילות,
ויוצרים תקווה לעולם טוב יותר.

תוכנית עמיתי דילר


ארבעה עמודי תווך מגדירים את בסיס התכנית,

הם נובעים מתוך העולם הערכי שלנו ומעצבים את התכנית החינוכית שלנו.

מנהיגות

יש מי שיאמרו שמנהיגים נולדים. אנו מאמינים שמנהיגים מתהווים. חניכי התכנית ניצבים בפני דילמות, מזהים את החזקות והאתגרים שלהם ומציבים לעצמם יעדי מנהיגות אישיים.

זהות יהודית

חניכי התכנית בוחנים את זהותם היהודית על מנת להבין את ההיסטוריה, המסורות והערכים- אשר מעצבים ומניעים אותם לפעולה ועשייה בעולם.

ישראל

חניכים מפתחים השקפת עולם חדשה על ישראל, דרך קשר ישיר ואותנטי לארץ, למדינה, להיסטוריה ולאנשיה.

תיקון עולם

הגישה, הניסיון וההשפעה של "תיקון עולם" הן מרכזיות בתוכניות עמיתי דילר.

למידע נוסף